Top Security-trends voor 2024: Een blik op de toekomst!

Geplaatst op: 25 januari, 2024 - 13:10

In de afgelopen jaren is het belang van cybersecurity enorm toegenomen. Steeds meer bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met cyberaanvallen en datalekken. Cyberdreigingen evolueren in een alarmerend tempo, waardoor het noodzakelijk is om vooruit te kijken en te anticiperen op de trends die de toekomst van cyberveiligheid zullen vormgeven. In dit blog bespreken we de top security-trends voor 2024, die een cruciale rol zullen spelen in de strijd tegen cyberdreigingen.

Security-trends voor 2024

NIS2: De Nieuwe Netwerk- en Informatiesystemen Richtlijn

De Europese Unie heeft de NIS-richtlijn (Netwerk- en Informatiesystemen) in 2016 geïntroduceerd om de beveiliging van kritieke infrastructuur en essentiële diensten te verbeteren. In 2024 zal de herziene NIS2-richtlijn van kracht zijn, die de bestaande wetgeving actualiseert en versterkt. NIS2 legt meer nadruk op de beveiliging van kritieke infrastructuur, zoals energie, transport, bankwezen en gezondheidszorg, en bevordert de samenwerking tussen EU-lidstaten om gezamenlijk cyberdreigingen het hoofd te bieden.

Quantumcomputing en Cybersecurity-race

De opkomst van quantumcomputing brengt zowel belofte als zorg met zich mee. Terwijl quantumcomputers enorme rekenkracht bieden die traditionele cryptografische methoden kan breken, zal 2024 het begin markeren van een intensievere race in de ontwikkeling van quantum-bestendige cryptografie. Organisaties zullen gedwongen worden om hun beveiligingsinfrastructuur aan te passen aan de dreiging van quantumcomputing, waardoor de cybersecurity-industrie een nieuw tijdperk van innovatie en uitdagingen betreedt.

Generatieve kunstmatige intelligentie applicaties

GenAI (Generative artificial intelligence) biedt enorme beloften en mogelijkheden voor ontdekking, efficiëntie en het stimuleren van bedrijfsgroei in vele industrieën en disciplines. Maar zoals met elke sterke nieuwe technologie het geval is, introduceert het nieuwe uitdagingen op het gebied van beveiliging en privacy. Recente verbeteringen in de beschikbaarheid van trainingsgegevens, computerkracht, GenAI-capaciteit en het uitbrengen van oplossingen zoals ChatGPT, ElevenLabs en Midjourney, samen met hun bredere beschikbaarheid buiten wat voorheen een relatief geïsoleerd en gespecialiseerd gebied was, hebben geleid tot een explosieve groei en zijn daarmee een aantrekkelijk, en veelal onontgonnen, target voor cybercriminelen.

OT-Security: Beveiliging van Operationele Technologie

Operationele technologie (OT) is een essentieel onderdeel van veel industriële en kritieke infrastructuren, zoals energiecentrales, waterzuiveringsinstallaties en transportsystemen. In 2024 zal OT-security een belangrijke trend zijn, aangezien cybercriminelen zich steeds meer richten op deze systemen om grootschalige verstoringen en schade te veroorzaken. Bedrijven en organisaties zullen meer aandacht moeten besteden aan het beveiligen van hun OT-systemen en het scheiden van OT- en IT-netwerken om het risico op cyberaanvallen te verminderen.

Zero Trust Architectuur

De Zero Trust Architectuur is een beveiligingsconcept waarbij geen enkel individu of apparaat automatisch wordt vertrouwd, ongeacht of het zich binnen of buiten het netwerk bevindt. Traditionele benaderingen, waarbij het netwerk als een veilige zone wordt beschouwd zodra een gebruiker is ingelogd, worden achterhaald. Het Zero Trust-model vereist dat gebruikers en apparaten continu hun identiteit bewijzen en slechts minimale toegangsrechten krijgen. Deze strategie minimaliseert de kans op laterale beweging van aanvallers binnen het netwerk en verhoogt de algehele weerbaarheid tegen cyberaanvallen.

De opkomst van geavanceerde Endpoint-security

Met de toename van remote werken en de verscheidenheid aan apparaten die toegang hebben tot bedrijfsnetwerken, wordt endpoint-beveiliging steeds crucialer. In 2024 zal de focus verschuiven naar geavanceerde endpoint-beveiligingsoplossingen die gedragsanalyse, kunstmatige intelligentie en machine learning combineren om verdachte activiteiten op apparaten te identificeren en te blokkeren. Dit omvat niet alleen computers en laptops, maar ook IoT-apparaten, smartphones en andere verbonden apparatuur.

Cybersecurity in de Cloud

De cloud zal blijven dienen als de ruggengraat voor veel IT-diensten, en dus zal cloud security een prominente plaats innemen in de security-trends van 2024. Organisaties zullen overstappen op een 'cloud-first' beveiligingsbenadering, waarbij ze gebruikmaken van de ingebouwde beveiligingsmechanismen van cloudproviders en deze aanvullen met eigen beveiligingsmaatregelen.

Toenemende Focus op Cybersecurity-bewustwording en Training

Met de groeiende complexiteit van cyberbedreigingen wordt het essentieel om medewerkers op alle niveaus bewust te maken van de risico's en beste praktijken op het gebied van cybersecurity. Organisaties zullen in 2024 aanzienlijk investeren in cybersecurity-trainingen en bewustwordingsprogramma's om het menselijke element als zwakste schakel in de beveiligingsketen te versterken.

Voorbereiding op de toekomst van Cybersecurity

De komende tijd staan organisaties voor de taak om zich voor te bereiden op een steeds complexer wordend landschap van cyberdreigingen. De integratie van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie, quantum-bestendige cryptografie en geautomatiseerde responsmechanismen zal cruciaal zijn voor een effectieve verdediging. Tegelijkertijd is het essentieel om te investeren in cybersecurity-bewustwording en training om het menselijke element te versterken. Door proactief in te spelen op deze belangrijkste trends, kunnen organisaties zich beter wapenen tegen de snel evoluerende wereld van cybercriminaliteit en hun digitale activa beschermen.

Geschreven door Stef ten Haaf - Security sales specialist

Met 15 jaar ervaring binnen de IT en 10 jaar binnen Cyber Security heb ik als drijfveer organisaties, en daarmee hun medewerkers, weerbaar te maken voor cyberdreiging.