Claranet SmartTalks: Een kijk op NIS2 met Joanknecht

Geplaatst op: 20 november, 2023 - 10:00

In deze SmartTalks gaat Henk Liebeek in gesprek met Lucas Vousten om de kijk vanuit Joankecht te bespreken op de NIS2-richtlijn en hoe dit zich verhoudt tot de ketenpartners.