ISO 9001:2008 en ISO 27001:2013 hercertificering voor Claranet Benelux

Geplaatst op: 15 augustus, 2016 - 11:00

Claranet Benelux is in juli 2016 gehercertificeerd voor ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagement én ISO 27001:2013 en NEN 7510 voor informatiebeveiliging voor haar Managed Hosting- en Netwerkportfolio. Met deze hercertificering laat Claranet zien nog steeds te voldoen aan alle internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging.

ISO logos3x.jpgVoor Wiebe Nauta, Managing Director van Claranet Benelux, is het behalen van dit ISO-certificaat wederom een belangrijke signaal: "Om in aanmerking te komen voor de hercertificering heeft Claranet twee dagen lang een intensief toetsingsonderzoek gehad door DNV GL. Dat Claranet voldoet aan deze normen betekent voor onze klanten dat kwaliteit wordt gewaarborgd en is de bevestiging van het belang dat Claranet hecht aan kwaliteit en zorgvuldigheid met betrekking tot de veiligheid van informatie en het bewaken van de bedrijfsprocessen die hiermee samenhangen.

Managed hosting & netwerk
Claranet heeft de ISO 27001:2013 norm voor haar Managed Hosting- en Netwerkdiensten en het onderliggende platforminfrastructuur geïmplementeerd. Alle gerelateerde processen en procedures binnen de organisatie zijn uitgebreid geanalyseerd en getoetst op veiligheid, compleetheid en controleerbaarheid. Tevens heeft DNVGL nogmaals bevestigd dat Claranet Benelux voldoet aan alle eisen van NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector in Nederland. Deze norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging met specifieke aandachtspunten als bescherming patiëntengegevens.

Continu proces
Binnen de ISO 27001:2013-norm zijn vereisten voor een informatiebeveiligingssysteem gedefinieerd en wordt het proces rondom informatiebeveiliging getoetst. Het geeft klanten de zekerheid dat Claranet Benelux informatiebeveiliging beheerst, goed heeft geïmplementeerd in haar beleid en processen en continu werkt aan verbeteringen. De ISO 27001:2013-norm ziet niet alleen toe op inrichting van processen en procedures, maar ook op naleving, controle, toetsing en permanente verbetering daarvan. Het is geen momentopname, maar een continu proces dat klanten garandeert dat Claranet permanent bezig is met bewaking en kwaliteitsverbetering.

Kwaliteit
Met de (her)certificering voor ISO 9001:2008 voldoet Claranet aan de International Standard for Organisation (ISO)-norm en dit betekent dat er gewerkt wordt volgens een vastgestelde structuur, dat interne bedrijfsprocessen goed op orde zijn en de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Met het behalen van de certificering toont Claranet aan dat continu gestreefd wordt naar kwaliteitsverbetering in de organisatie. Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle processen binnen het bedrijf zijn het afgelopen jaar uitgebreid doorgelicht en verder gestructureerd. Daarnaast wordt jaarlijks een audit uitgevoerd bij Claranet om te controleren of er aan de betreffende voorwaarden blijft worden voldaan.