Cloudadoptie door woningcorporaties loopt achter

Geplaatst op: 24 oktober, 2017 - 11:30

cloudadopie_image.jpgUit het onderzoek van Claranet onder Nederlandse woningcorporaties blijkt er een structurele achterstand te ontstaan in het gebruik van cloud ten opzichte van andere sectoren. Belangrijkste reden hiervoor lijkt de achterstand die de belangrijke applicatieleveranciers hebben opgelopen in het beschikbaar krijgen van hun diensten vanuit een cloudmodel.

Waar de meeste branches in Nederland in meer of mindere mate de weg naar de cloud weten te vinden, is er een serieuze achterstand in de adoptie van cloud diensten bij woningcorporaties. Waar een huidige verdeling van ongeveer 1/3 public cloud, 1/3 private cloud en 1/3 gebruik van een lokaal IT-platform verwacht wordt, is dit patroon niet terug te herkennen bij woningcorporaties. Met een adoptie van nog geen 40% van verschillende cloud diensten staat het overgrote deel van de IT bij woningcorporaties nog lokaal op een eigen IT-platform of in een datacenter van een IT-leverancier.

Onvolwassenheid van de IT
Als we inzoomen op de redenen van de behoudende strategie op dit gebied, geeft dit een beeld van afhankelijkheid van de branche specifieke applicaties. Waar andere branches stukken verder zijn en het grootste deel van hun applicaties in een Software-as-a-Service aanbieden (bijvoorbeeld CRM-pakketten of e-commerce-platformen), zijn dit bij het gros van de grote(re) softwareleveranciers nog steeds plannen die nog in de koelkast staan, of in het beste geval op de roadmap staan voor de komende 12 tot 24 maanden. Met de onbekendheid van de introductieplanning voor deze softwarepakketten voor woningcorporaties (b)lijkt de stap naar de cloud te groot te zijn momenteel en wordt de spreekwoordelijke kat vooralsnog uit de boom gekeken.

Gebrek aan disruptie
Henk Liebeek, Product Manager bij Claranet, herkent de twijfel in overstap naar de cloud bij woningcorporaties; “het is een beweging die we eerder hebben gezien bij de meer traditionele branches. Veel van de organisaties bestaan al langere tijd of zijn ontstaan uit een fusie of samengaan van verschillende oudere organisaties in een markt waarbij er weinig nieuwe toetreders zijn. Juist die nieuwe toetreders zorgen voor een disruptie in de markt waardoor de gevestigde orde niet kan achterblijven en mee moet gaan in een innovatiewedloop. De relatief beperkte concurrentie onder woningcorporaties zorgt ervoor dat die disruptie achterwege blijft en er langer over wordt gedaan om een nieuwe weg in te slaan. Een dergelijke verandering zal uiteindelijk eerder vanuit een generieke kostenbesparing dan vanuit een innovatieve aanpassing van de core-business zijn beslag gaan krijgen.”

De onderzoeksresultaten zijn te downloaden via claranet.nl/cloudonderzoek