Claranet Research: “De hype van digitale transformatie wordt niet weerspiegeld door de realiteit”

Geplaatst op: 25 januari, 2018 - 11:01

In de hype rondom digitale transformatie wordt het overgangsproces zelf vaak gezien als iets dat bijna van de ene op de andere dag kan én moet worden voltooid. Nieuw onderzoek, in opdracht van Claranet, heeft echter aangetoond dat de realiteit aanzienlijk anders is. Organisaties worden geconfronteerd met een breed scala aan organisatorische, technische en operationele drempels om te veranderen. Volgens de Managed Service Provider kunnen IT-beslissers hun toegevoegde waarde bewijzen door zich binnen hun organisatie te richten op iteratieve veranderingen, waarbij hun applicaties en toenemende automatisering centraal moeten staan in de IT-strategie.

Het vandaag gepubliceerde Claranet Research Report 2018 “Beyond Digital Transformation” onderzoekt de antwoorden van 750 IT-beslissers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en de Benelux over hoe hun organisaties bezig zijn met het hosten van hun applicaties, het beheren en verbeteren ervan én hoe goed ze zijn voorbereid om zich aan te passen aan de nieuwe digitale economie.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek, uitgevoerd door Vanson Bourne, onafhankelijke specialist op het gebied van marktonderzoek voor de technologiesector, zijn:

  • 93 procent van de IT-beslissers ervaart serieuze belemmeringen in de implementatie van organisatiebrede technologische veranderingen, met name door een tekort aan kennis en vaardigheden op de IT-afdeling (34 procent), een gebrek aan tijd om veranderingen door te voeren (29 procent) en een gebrek aan ondersteuning door het senior management (28 procent);
  • Acht op de tien respondenten (81 procent) is het ermee eens dat ze meer moeten experimenteren met nieuwe processen en technologie;
  • Meer dan de helft (55 procent) geeft aan dat hun eigen applicaties tijdrovend en gecompliceerd zijn in het beheer;
  • 48 procent van de organisaties geeft aan dat hun IT-afdeling vastzit in een reactieve modus;
  • Slechts 10 procent van de respondenten zei dat hun organisatie flexibel genoeg is om voldoende rekening te houden met lopende of nieuwe IT-processen.

In commentaar op de onderzoeksresultaten zei Wiebe Nauta, Managing Director van Claranet Benelux, het volgende: "Er is een steeds grotere druk op organisaties om hun bedrijfsvoering te transformeren. Meer concurrentie, met name van nieuwe toetreders in de markt, toenemende eisen van klanten en afnemende tolerantie voor IT-incidenten en inflexibele IT-systemen, zorgen voor een toenemende behoefte aan verandering. Het is dus niet verrassend dat zovelen zich verdiepen in het concept van 'digitale transformatie'. Maar voor de meeste organisaties zal een dergelijk project veel tijd kosten om te implementeren, en hoewel de term ‘digitale transformatie’ het beeld oproept van een eenvoudige metamorfose-in-één-dag, bevestigt ons onderzoek dat het beeld, vooral voor middelgrote organisaties, veel gecompliceerder is.”

Digitale transformatie is de volgende stap in de digitale evolutie, kaderend in de toenemende aandacht voor digitale business. Digitale transformatie gaat over zakelijke transformatie en de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en zelfs maatschappij.

"Je ziet dat organisaties in heel Europa geleidelijk meer en meer gebruik maken van de zogenaamde progressieve IT-praktijken in hun activiteiten, waaronder DevOps. Daarnaast is er een duidelijke erkenning van het belang van klantgerichte applicaties voor het verbeteren van de (zowel interne als externe) klantervaring, maar er zijn duidelijke belemmeringen voor het gebruik ervan. Slechts één op de tien organisaties geeft aan, dat de applicaties en de infrastructuur om hen te ondersteunen van voldoende niveau zijn op het gebied van stabiliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit. IT-platformen zijn in de meeste gevallen nog steeds gefragmenteerd en datasets zijn veelal niet op elkaar afgestemd, waardoor het een grote uitdaging is om er waardevolle inzichten uit te halen. Terwijl de meeste organisaties al wel met hun spreekwoordelijke reis zijn begonnen, zal het nog enige tijd duren voordat ze op hun plaats van bestemming zijn aangekomen.”

"De term ‘digitale transformatie’ is eigenlijk een verkeerde benaming, en hoewel dat een kwestie van een taalkundig inzicht is, bestaat het risico dat het de kloof tussen de IT-afdeling en de rest van de organisatie vergroot. Waar de organisatie zelf een snelle verandering verwacht, kampt de IT-afdeling met toenemende infrastructuurcomplexiteit, tekorten aan kennis en vaardigheden en onmiskenbare druk om kosten te besparen," voegde Wiebe Nauta toe.

Wiebe Nauta concludeerde dat in plaats van een ‘big-bang’ benadering, IT-beslissers er goed aan zouden doen om dit op een meer gerichte en iteratieve manier te adopteren: "Het radicaal veranderen van het IT-landschap - of dat nu applicaties zijn, de infrastructuur of een verschuiving van de nadruk op het automatiseren van processen - is altijd ontmoedigend, vol risico's, blijft zelden binnen het budget en duurt meestal langer dan verwacht. Het omarmen van een meer continue doorlopend veranderproces is wat we de meest succesvolle bedrijven zien doen. Inzet van partners op IT-gebied speelt hierin om verschillende redenen een cruciale rol. Hiermee nemen zij de last op zich voor de belangrijkste IT-beheerstaken en dagelijkse onderhoud om daarmee de IT-afdeling van de organisatie vrij te maken om strategische innovaties na te streven. Daarnaast kunnen organisaties hierdoor zelf hun specialismen aanboren op gebieden als applicatiebeheer en cloud computing, zodat ze kunnen bepalen welke werkzaamheden gaan zorgen voor de meeste toegevoegde waarde."

Banner Claranet Research Report 2018