Claranet behaalt NEN 4400 certificering

Geplaatst op: 2 juli, 2015 - 09:12

Claranet Benelux is door Safex Certificatie gecertificeerd voor NEN 4400-1 en is daarmee opgenomen in het Register Normering Arbeid. De NEN 4400-1 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk met onder andere betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Het doel van het NEN 4400-1 certificaat is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

Deze certificering geeft aan dat Claranet met betrekking tot de inzet van flexibel personeel haar administratieve organisatie goed op orde heeft en daarbij voldoet aan haar fiscale en juridische verplichtingen. Voor onze opdrachtgevers is dit een geruststellende gedachte en het geeft eens temeer aan dat Claranet staat voor kwaliteit en de borging ervan.
Bert Verhoeff – Sales Director Claranet Benelux

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • de identificatie van de onderneming;
  • de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Een onderneming die zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. Door te kwalificeren voor de NEN 4400-1 norm, biedt dit opdrachtgevers de zekerheid dat zij door samenwerking met de organisatie zo min mogelijk financieel risico lopen.