Voor Arup gaat een nieuwe wereld open in de cloud

Samenvatting

Gebruikte diensten:
Competitive Edge-consultancyPublic cloud

Uitdaging: In de loop van de tijd is het infrastructuurlandschap van ARUP complex geworden in beheer, duur in onderhoud en inefficiënt om te managen.

Oplossing: Claranet implementeerde haar eigen onafhankelijke tooling om hardware, computing, rekenkracht en workloads te analyseren in elk deel van het platform.

Resultaat: De nieuwe configuratie maakt gebruik van de veelzijdigheid van de public cloud, die een grotere mate van flexibiliteit en operationele wendbaarheid heeft gebracht.


Arup is een multinationale dienstverlener die optreedt als ingenieursbureau bij bouwprojecten, en diensten verleent bij ontwerp, voor planning of projectbeheer en ander bouwtechnisch advies. Het bedrijf heeft meer dan 14.000 mensen in dienst in meer dan 30 landen. Bekende projecten omvatten het Sydney Opera House, de Millennium Bridge in Londen, de iconische Sagrada Familia-kerk in Barcelona en het Stedelijk Museum in Amsterdam.

De uitdaging

Vanwege de grote omvang en groei, met kantoren over de hele wereld, was de digitale infrastructuur van Arup verspreid over acht grote datacenters verspreid over de wereld, 70 serverruimtes en verschillende public cloudproviders. In de loop van de tijd is dit infrastructuurlandschap complex geworden in beheer, duur in onderhoud en inefficiënt om te managen.

Als onderdeel van Arup's moderniseringsstrategie op de lange termijn, heeft het bedrijf gekozen voor een 'cloud-first'-benadering van zijn technologieplatforms en connectiviteit om de CAPEX te verminderen en de economische veerkracht van de organisatie te vergroten. Een belangrijk doel voor Arup was om zoveel mogelijk datacenters buiten gebruik te stellen en de ‘footprint’ van de resterende datacenters te verkleinen door de resources én stroomverbruik te consolideren.

Het is belangrijk om een nieuwe standaard vast te stellen… om de flexibiliteit en veelzijdigheid van de hyperscaler cloud volledig te benutten”

Een andere belangrijke drijfveer was de noodzaak om de productiviteit van elk onderdeel van Arup's IT-platform te verhogen. De complexiteit van de oude opzet zorgde ervoor dat de centrale IT-functie van de organisatie werd vertraagd door incompatibele backofficeprocessen. Het bedrijf hoopte dat het transformeren en moderniseren van zijn bestaande datacenter-model de organisatie zou bevrijden van de beperkingen van on-premise infrastructuur en meer operationele flexibiliteit zou bieden.

Het resultaat was een ‘cloud-haalbaarheidsonderzoek’ en een gedetailleerde vergelijking van alle grote dienstverleners.”

Dai David, Chief Technology Officer, Digital Technology bij Arup, legde de noodzaak uit om het digitale landschap van het bedrijf opnieuw in te richten:

“Cloudplatforms stellen ons in staat om digitale producten en diensten te ontwikkelen in een flexibele en schaalbare omgeving. Het is een snel en steeds veranderend werkveld en we moeten flexibel zijn. Het helpt ons ook om ons aan te passen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Als we niet differentiëren om toegevoegde waarde te bieden, lopen we het risico terrein te verliezen aan nicheleveranciers. Door met Claranet te werken, kunnen we ons aanpassen en kunnen we meerdere services combineren en “As A Service-oplossing” aan onze klanten leveren. Het was belangrijk voor ons om deze processen te stroomlijnen en een nieuw raamwerk voor cloudstandaardisatie in te voeren dat elementen van monitoring, compliance en governance zou omvatten en ons in staat zou stellen de flexibiliteit en veelzijdigheid van de hyperscaler cloud volledig te omarmen. We wilden graag samenwerken met een ervaren technologische dienstverlener die gekwalificeerd was om een effectievere configuratie voor ons bedrijf aan te bevelen en ons tijdens het hele migratieproces kon ondersteunen.”

De oplossing

Arup heeft Claranet geraadpleegd vanwege haar expertise met de drie grote public cloud hyperscalers; Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform. Met behulp van het Competitive Edge-raamwerk is het adviesteam eerst het proces gestart om het digitale landschap van Arup in kaart te brengen, inclusief de huidige activa én kerndoelen. Dit resulteerde in een Total Cost of Ownership (TCO)-rapport waaruit bleek hoeveel de nieuwe infrastructuur en het standaardisatiekader zouden kosten. Dit vormde de basis voor een gedetailleerde aanbeveling die de visie schetste om de front- en backoffices te verenigen onder een nieuw cloudstandaardisatieprogramma waarbij elke applicatie draait op één enkel platform.

Claranet implementeerde haar eigen onafhankelijke tooling om hardware, computing, rekenkracht en workloads te analyseren in elk deel van het platform. De resultaten van deze audit werden gebruikt om een business case te op te bouwen voor de migratie, inclusief een 'cloud-haalbaarheidsstudie' en een gedetailleerde vergelijking van verschillende economische modellen en kosten voor alle grote dienstverleners per applicatie en/of bewerking. Deze business case gaf het ontwerp weer voor elk onderdeel, inclusief hoe opslag én databescherming zouden worden beheerd, via een drie jaar durend technologisch stappenplan door de verschillende onderdelen naar de juiste hyperscaler voor elke omgeving te migreren om aan de doelstellingen van Arup te voldoen.

We hebben een nauwe relatie met Claranet en we beschouwen ze feitelijk als een uitbreiding van ons ontwikkelteam.”

Het Claranet-team is daarna gestart met het ontmantelen van de datacenters van Arup en het bouwen van nieuwe omgevingen, inclusief een cloudstandaardisatie en best practices-laag van beveiliging, schaalbaarheid en prestatiecriteria voor ISO-kwaliteitsbeheer en AVG-compliance. Het multidisciplinaire team van Claranet heeft Arup stap voor stap door het proces geleid om ervoor te zorgen dat het ontwerp en de implementatie niet alleen in lijn waren met de bedrijfsdoelstellingen, maar ook verbeterde transparantie en monitoring boden om de rapportage richting de financiële afdeling te verbeteren.

casestudy arup laptop

Het resultaat

Door het aantal lokale datacenters te verminderen en het grootste deel van Arup’s digitale landschap te consolideren in een hyperscaler cloudinfrastructuur, heeft het bedrijf nu een zeer kosteneffectief en gestroomlijnd platform die een nauwkeurigere monitoring mogelijk maakt van alle bijbehorende IT- en clouduitgaven, waaronder factureringsonzekerheden en onverwachte kosten.

De nieuwe configuratie maakt gebruik van de veelzijdigheid van de public cloud, die een grotere mate van flexibiliteit en operationele wendbaarheid heeft gebracht. Hierdoor kan het IT-platform automatisch reageren op schommelingen in de behoefte naar resources. Bovendien heeft het best practices-raamwerk dat gedurende het hele project werd nageleefd, de compliance en beveiliging van de hele organisatie verbeterd.

Dai David voegde eraan toe: “We hebben een nauwe relatie met het Claranet-team en we beschouwen ze feitelijk als een uitbreiding van ons ontwikkelingsteam. Dit zorgde ervoor dat het hele migratieproces erg soepel verliep en dat we minimale problemen ondervonden. Kostenbesparingen zijn een bijproduct van wat we bereiken. We zijn in staat om prestatieproblemen wereldwijd op te lossen, continuïteit te bieden en een hoogwaardige dienstverlening te bieden.”

Nu het project volledig ingepland is en het bewezen is dat dit de juiste oplossing voor het bedrijf is, wordt de cloud migratie nu op grote schaal uitgerold, inclusief refactoring van applicaties zoals hierbij vereist en de introductie van een breed scala aan managed services ter ondersteuning van Arup’s IT-landschap.