Waarom multi-cloud? Deze voordelen brengt deze IT-trend

Geplaatst op: 10 december, 2019 - 09:40

Terwijl de cloudmarkt zich de afgelopen jaren vooral bezighield met kostenvoordelen op de pure infrastructuurdiensten, ligt de focus vandaag de dag vooral op de platformservices van de public cloudproviders. Public clouds worden gezien als pioniers van digitalisering: machine learning, IoT en AI-services zijn sleuteltechnologieën voor de ontwikkelingen in veel branches. Hierbij wordt de inzet van multi-cloud door veel analisten gezien als een van de belangrijkste IT-trends. Maar wat zijn de voordelen van het gebruik van meerdere cloudproviders? Waarom is de aanpak tegenwoordig van bijzonder belang? En wat zijn de voorwaarden voor een succesvol gebruik van dit model in de praktijk?

Waarom multi-cloud? Deze voordelen brengt deze IT-trend

Best-of-Breed - Elke cloud is anders

De doorslaggevende redenen voor de multi-cloud zijn de specifieke sterke punten en prioriteiten van de openbare cloudproviders. Er is niet één provider die alle onderwerpen op dezelfde manier bedient. AWS heeft bijvoorbeeld een extreem uitgebreid dienstenportfolio, Microsoft Azure biedt nauwe integratie met andere Microsoft-diensten en een breed ISV-ecosysteem en de Google Cloud heeft een sterke focus op innovatieve functionaliteiten. De multi-cloud is het antwoord op het feit dat er niet voor alle specifieke uitdagingen van een organisatie één optimale cloudprovider is.

Voordelen van de multi-cloud:

 • Gebruik de sterke punten van verschillende cloudproviders
 • Grotere beschikbaarheid en betrouwbaarheid door redundantie
 • Groter bereik door uitbreiding van de beschikbaarheidzones
 • Minder afhankelijkheid van één cloudprovider

Het selectiemodel verschuift van ‘one-size-fits-all’ naar ‘best-ofbreed’. Organisaties kiezen de beste aanbieder voor verschillende uitdagingen. Dit geldt met name voor grotere organisaties en multinationals met een breed scala aan verschillende uitdagingen en vereisten. De multi-cloud blijkt een nieuwe evolutionaire stap in cloud computing te zijn. Daarom is het niet meer dan logisch dat de CEO van Canonical Mark Shuttleworth bij de presentatie van de nieuwste versie van Ubuntu in een wereldwijde conference aangaf dat "multi-cloud de nieuwe norm is".

Onafhankelijkheid in de multi-cloud; mobiliteit door containers

Naast de kwestie van de keuze voor het meest geschikte platform, is het handhaven van onafhankelijkheid ten opzichte van public cloudproviders een belangrijk motief van een multi-cloudstrategie. Als de kosten aanzienlijk stijgen, diensten worden beëindigd of nieuwe prioriteiten worden gesteld, zijn alternatieven nodig, hetzij door redundante werking op een ander platform of door applicaties en gegevens naar een ander platform te verhuizen. Vanwege het toegenomen gebruik van de cloud voor bedrijfskritische applicaties,is een rechttoe-rechtaan verschuiving van applicaties niet langer mogelijk zonder hinderlijke onderbreking.

Hier biedt zogenaamde containertechnologie de middelen om de interoperabiliteit van de verschillende cloudplatformen te realiseren, ondanks de grote afhankelijkheden tussen infrastructuur en applicaties. Containers bevatten niet alleen de applicatie zelf, maar ook centrale componenten zoals systeembibliotheken of een runtime-omgeving, die bepalend zijn voor de uitvoerbaarheid van de applicatie. Dit zorgt ervoor dat de applicatie grotendeels onafhankelijk van de omgeving werkt. Een containertoepassing kan worden verplaatst naar verschillende cloudplatformen zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit.

Voordelen van containers:

 • Gemakkelijke mobiliteit van applicaties naar verschillende omgevingen
 • Snelle en betrouwbare inzet van applicaties
 • Optimaal gebruik van bestaande systeembronnen

Containerbeheersoftware helpt om het gebruik van containers efficiënter te maken. Kubernetes is een managementtool die origineel door Google is ontwikkeld als open source software voor de implementatie, het beheer en de monitoring van een containeromgeving. Ondertussen hebben alle grote openbare cloudproviders een overeenkomstig aanbod in de portefeuille.

Beheer van complexiteit - een voorwaarde voor praktisch succes

De voordelen van de multi-cloud zijn duidelijk, gezien de mogelijkheid om van platform te veranderen per container en Kubernetes. Maar wat is de voorwaarde om de multi-cloud in de praktijk tot een succes te maken?

Of de multi-cloud voor een concrete applicatie werkt, hangt in grote mate af van de mate waarin het de mogelijkheid heeft om te gaan met de complexiteit. Zowel de multi-cloudconcepten als containers en de veelheid aan interfaces en afhankelijkheden, evenals de vereiste knowhow vormen een enorme uitdaging. Met Kubernetes kunnen migratieprocessen bijvoorbeeld worden vereenvoudigd naar verschillende platforms, maar tegelijkertijd wordt het gekenmerkt door een aanzienlijke complexiteit. Hetzelfde geldt voor het gebruik en de integratie van verschillende public clouds, die ook aan specifieke voorwaarden zijn onderworpen.

Voorbeelden van beheeruitdagingen:

 • Hogere beheer- en planningsinspanning door een groot aantal systemen, interfaces en processen
 • Grotere inspanningen voor beheer en facturatie van diensten
 • Noodzaak van een overkoepelend concept voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging
 • Up-to-date blijven met nieuwe diensten, updates en releases

Er is dus een fundamentele tweedeling. Enerzijds is het gebruik van verschillende public clouds en containertechnologie een cruciale doorbraak voor de noodzakelijke digitalisering. Aan de andere kant worden veel organisaties overweldigd door de mate van controle bij verschillende cloudproviders en het efficiënte gebruik van containertechnologieën. In dit opzicht is het van cruciaal belang voor organisaties om de nodige knowhow te verwerven en de ontwikkeling van een multi-cloud systematisch te plannen.

Om het gebruik van verschillende cloudproviders optimaal te implementeren, kunnen organisaties ook rekenen op de externe ondersteuning van providers die het beheer van de verschillende public cloudplatforms en Kubernetes van hen overnemen. Op deze manier kan het innovatiepotentieel van verschillende public cloudproviders worden benut en kan tegelijkertijd de afhankelijkheid van de platformproviders aanzienlijk worden verminderd.

Wilt u een keer sparren met een van onze public cloud-experts? Neem contact op via onderstaand formulier voor een afspraak.