Roadmap naar de cloud vereist serieuze aandacht van de woningcorporatie

Geplaatst op: 12 maart, 2021 - 09:30

De reis naar de cloud is voor sommige corporaties minstens zo spannend als destijds de eerste stappen op de maan. “Het gaat namelijk niet alleen om techniek, maar om een volledig nieuwe manier van werken voor veel medewerkers,” zegt Peter van den Broek, Account Manager bij Claranet. CorporatieGids.nl sprak met hem over standaardisatie van IT, innovaties en de noodzaak om serieus te kijken naar de cloud-roadmap voor woningcorporaties.

Peter van den Broek

“Kijk,” steekt Peter van wal, “Woningcorporaties zijn natuurlijk organisaties met een verleden, en dat is terug te zien in het gebruik van hun IT. Er zijn veelal traditionele platformen die lange tijd deden waar ze voor ontworpen waren. Maar de ontwikkelingen op IT-gebied gaan nu eenmaal snel en de IT-platformen zijn na verloop van tijd aan vernieuwing toe. Lange tijd was dit een kwestie van het vervangen of vergroten van hardware, maar dat is anno 2021 geen optie meer. De voordelen van de cloud zijn inmiddels algemeen bekend en het is tijd om die reis naar de cloud te gaan plannen of verder uit te breiden.”

Niet onderschatten

Toch is het volgens Peter een beweging die niet onderschat moet worden. “Het gaat namelijk niet alleen om de manier waarop we de technische IT-wensen inrichten, het gaat nog meer om een volledig nieuwe manier van werken voor veel medewerkers. We besteden in dit soort trajecten dan ook extra aandacht aan de factor ‘mens’ door focus te houden op training en adoptie, de menselijke transitie van IT. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van een adoptieconsultant die zelfs de grootste digibeten kan meenemen naar de nieuwe online werkplek en ze enthousiast maakt doordat het gebruikersgemak met sprongen vooruit gaat.”

Voorlopers

“Overigens wil ik niet impliceren dat de gehele branche de veranderingen nog niet heeft geadopteerd, er is al een behoorlijk aantal woningcorporaties in een gevorderd stadium van cloud integratie,” gaat Peter verder. “Net als met alle ontwikkelingen hebben we de voorlopers, volgers en achterblijvers. Met name de laatste twee categorieën hebben een sterke partner nodig die hen kan begeleiden op de reis naar de cloud. De vraag waarom zij staan waar ze staan, is niet simpel te beantwoorden maar kan wel vaak zijn grondslag vinden in cultuur, afstand tot vernieuwing, schaalgrootte, kennis of angst voor de toekomst. Aan ons de taak om hen te helpen de reis naar de cloud in behapbare stappen te maken. Dit doen we door onze standaard transitieprocessen, daar waar nodig, aan te passen naar de wens en mogelijkheden van de klant.”

Andere thema’s

“Maar het is niet alleen ‘cloud’ wat de klok slaat,” zegt Peter. Op de vraag welke thema’s hij nog meer als relevant ziet voor woningcorporaties op IT-gebied, zegt hij: “Ik zie er een aantal die in meer of mindere mate de agenda van de IT-afdeling zullen gaan bepalen. Ze zijn te vangen in een paar hoofdgroepen. De eerste bevat alles rondom het verzamelen, verrijken en beveiligen van data. Dan hebben we het over zowel databeveiliging, zorg dat je de privacy van zowel klanten als medewerkers beschermt, als dataverzameling en -verrijking. Het slim combineren van bestaande of nieuwe data kan ervoor zorgen dat je een voorspelbaardere business krijgt. Dat loopt van het combineren van planningscycli tot het gebruik van sensoring om bijvoorbeeld een op druk staande CV-ketel vroegtijdig onderhoud te geven zodat hij niet uitvalt. Daarmee hebben we ook gelijk een stukje innovatie te pakken; niet alleen sensoring valt daaronder maar ook het gebruik van Virtual Reality, Augmented Reality en IoT. Tegenwoordig heb je talloze online configurators voor alles wat je wilt kopen; je klikt niet alleen je pizza bij elkaar op een scherm, maar ook je auto of keuken. Het is dan nog maar een kleine stap om dat om te zetten richting een huurwoning waarbij nieuwe bewoners al voordat ze de sleutel hebben in de woning kunnen kijken. Dan hoef je niet te wachten en kun je indelingsbeslissingen maken of je nieuwe deuren uitkiezen.”

Optimaliseren

Een ander thema is het optimaliseren en standaardiseren door automatiseren. “Maak gebruik van slimme IT-oplossingen om je repetitieve processen te optimaliseren door deze geautomatiseerd uit te laten voeren. Dit kan 24/7, zonder fouten en op de achtergrond middels Robotisering Proces Automatisering (RPA). Veel processen binnen de branche zijn standaard handelingen die nu nog door mensen worden uitgevoerd. Mensen die veel kennis van de branche en vooral van de eigen organisatie hebben, die je graag hun tijd aan andere activiteiten zou willen laten besteden.”

Security

In alle ontwikkelingen spelen data een grote rol, zegt Peter. “En daarmee blijft security in alles een belangrijk thema. Technisch kunnen we veel ‘deurtjes’ dichtzetten maar de factor ‘mens’ blijft nog steeds een groot risico voor datalekken. We helpen corporaties graag om hun medewerkers bewust, getraind en scherp te maken op zaken als phishing, mallware, ceo-fraude en meer.”

Dit artikel is eerder verschenen op de website van CorporatieGids