DevOps-adoptie zal de komende twee jaar versnellen omdat organisaties zich meer gaan richten op de uitrol van applicaties

Geplaatst op: 14 augustus, 2018 - 13:00

Onderzoek, in opdracht van Claranet, heeft aangetoond dat er nog steeds veel animo bestaat onder organisaties in Europa om een DevOps-benadering van diensten te omarmen. Veel organisaties willen hun huidige inspanningen uitbreiden in het kader van een zogenaamde ‘application-first strategie’. Desondanks zijn er nog steeds veel hindernissen te overwinnen om DevOps de standaard te laten worden bij de meerderheid van de IT-afdelingen. Er is met name extra aandacht nodig op het gebied van het gebruik van cloud en de bijbehorende automatisering om de drempels te slechten.

Wat is DevOps?

DevOps is een gecombineerde term bestaande uit ‘development’ en ‘operations’. Het is een methode waar de nadruk ligt op samenwerking en communicatie tussen software-engineers en andere IT-specialisten. In deze multidisciplinaire flexibele werkwijze wordt geen enkele IT-vaardigheid superieur gezien aan een andere.

Het Claranet Research Report 2018 “Beyond Digital Transformation” analyseert de resultaten van 750 ondervraagde IT-professionals uit Europa, waaronder de Benelux. Het blijkt dat bijna drie op de tien (29 procent) van de organisaties al de overstap naar een DevOps-aanpak heeft gemaakt, waarbij nog eens 54 procent naar verwachting de overstap zal maken in de komende twee jaar. Dit is een positief signaal dat organisaties deze revolutie ten volle willen benutten en stappen ondernemen om zichzelf zo flexibel mogelijk te maken en zo de klantervaring te verbeteren.

Daarnaast zien we een duidelijk verlangen onder IT-managers om in een eerder stadium te snuffelen aan een DevOps-filosofie. Het in stand houden en behouden van concurrentievoordeel vereist dat organisaties ambitieus en flexibel zijn en open staan voor nieuwe methoden en processen. Het is bemoedigend om te zien dat ze zich meer bewust worden van de voordelen die een application-first strategie kan brengen; grotere zakelijke flexibiliteit en verhoogde operationele efficiëntie.

Barrières

Desondanks blijven er barrières bestaan om het volledige potentieel van DevOps te benutten. Bijna driekwart (74 procent) van de organisaties die zijn gemigreerd naar een DevOps-benadering, heeft op de een of andere manier te maken gehad met een verscheidenheid aan uitdagingen. Meestal ontdekten IT-managers dat de eigen teams zelf het potentieel van DevOps beperkten (in 26 procent van de gevallen) of werd ervaren dat een gebrek aan duidelijke organisatiedoelstellingen binnen de managementstructuur het moeilijker maakte om een DevOps-strategie te definiëren die zou bijdragen aan deze doelstellingen (25 procent van de gevallen).

Om deze problemen te temperen, kunnen IT-managers ervoor kiezen om meer inspanningen te doen om applicaties en processen te automatiseren door volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van cloud, en een geleidelijke cultuurverandering te bevorderen zodat alle medewerkers van de IT-afdeling de DevOps-filosofie kunnen ondersteunen.

Cultuurverandering

DevOps kan niet eenvoudig van de een op andere dag worden geïmplementeerd, het vereist een periode van iteratieve verandering waarin aan zowel de technologie als de mensen in een organisatie moeten worden gewerkt. Verhoogde automatisering is essentieel voor het bereiken van de flexibiliteit die kenmerkend is voor een succesvolle DevOps-aanpak, dus organisaties moeten aanvullende stappen nemen om nieuwe processen te implementeren om dit te vereenvoudigen. Een manier om dit te doen is een verschuiving maken van de nadruk op doorlopende integratie naar een continue ontwikkeling. Met deze methode kunnen organisaties af van applicatie-updates die elk kwartaal worden vrijgegeven en werken met een methode waarbij updates één of twee keer per week kunnen worden uitgerold. Dit combineren met de flexibiliteit van cloud levert maximale voordelen op.

Het belangrijkste is misschien wel dat het succesvol integreren van DevOps in breder projectmanagement ook vooral gaat over een culturele verandering. Automatisering en processen bij doorlopende integratie zijn essentieel, maar ze kunnen alleen optimaal worden gebruikt als iedereen in de IT-afdeling mee gaat met eventuele wijzigingen. Veranderingen moeten geleidelijk gebeuren en met de lange termijndoelen in het achterhoofd. Bovendien moeten de IT-teams worden gerustgesteld dat hun taken niet zullen worden overgenomen door automatisering, maar dat het hen de mogelijkheid biedt om andere (meer interessante) zaken voor de organisatie voor hun rekening te nemen.

Het Claranet Research Report 2018 is aan te vragen via www.claranet.nl/research

CRR2018.jpg